Školky v Turnově

 

Kompletní informace o školkách v Turnov najdete na:  www.skolky.turnov.cz

 

Přihlášení dítěte do školky v Turnově

 

Zápis do mateřských škol v Turově probíhá každý rok v předem stanovené době (březen – duben). Termíny jsou vždy vyvěšeny na www.turnov.cz v sekci Aktuality, dále na vývěskách města a v každé mateřské škole.

Formulář přihlášky si rodiče vyzvednou na příslušné mateřské škole, při podávání přihlášky doloží občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

 

Kritéria přijetí

  •  Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před povinnou školní docházkou
  •  Ostatní kritéria určuje ředitel MŠ
  •  O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě školského poradenského zařízení, popřípadě ošetřujícího lékaře
  •  Dítě může být přijato i v průběhu školního roku (pokud dovoluje kapacita školky)

 

Naplněnost MŠ v Turnově (září 2012)

Školka Kapacita Naplněnost
28. října 74 74
Alešova 52 52
Bezručova 65 65
Mašov 45 45
Zborovská 92 92
Palacha 54 54
Kosmonautů 104 104
Hruborohozecká 52 52
MŠ speciální  20 20
CELKEM MŠ TURNOV 558 558

 

                                                                                                                                                   zdroj: http: zpravodajství.turnov.cz/skolstvi

 

Přehled MŠ v Turnově

(zřizovatelem všech turnovských školek je Město Turnov)


MŠ ul. Kosmonautů


Kosmonautů 1640 (sídliště u nádraží)
tel. 481 322 611
e-mail: ms.kosmonaut.turnov@cmail.cz
ředitelka: Jarmila Fibrichová
 
Školka, která je umístěná v sídlišti u nádraží, má 4 třídy rozdělené dle věku dětí. Nabízí i nadstandardní aktivity jako dramatický kroužek, hru na flétnu, návštěvy solné jeskyně apod. Školka pořádá dny otevřených dveří a zápis je vždy spojen s prohlídkou budovy.


MŠ ul. Alešova (Dřevěnka)


Alešova 1140
tel. 481 322 704
e-mail: drevenka@mybox.cz
ředitelka: Naděžda Dovolilová
 
Jedná se o menší školku spíše rodinného typu, jsou zde 2 třídy. Pro děti pořádá mimo jiné např. výuku angličtiny, předplavecký výcvik a dramatický kroužek.


MŠ ul. Bezručova - Zámeček

Bezručova 590
tel. 481 322 772
e-mail: ms.bezrucova@tiscali.cz
Ředitelka: Jana Dontová
 
Školka má dvě třídy rozdělené dle věku dětí a jednu určenou speciálně pro děti s vadami řeči. Je zapojena, mimo jiné, do ekologického programu Libereckého kraje.MŠ ul. 28. října


28. října 757 (naproti Dívčí škole)
tel: 481 322 692
e-mail: ms.turnov@centrum.cz
ředitelka: Zdeňka Svobodová
 
Nejstarší školka ve městě, působí od roku 1945, v centru města, v blízkosti základní školy, děti jsou rozděleny do 3 tříd, zpravidla podle věku. Děti se pravidelně účastní plaveckého výcviku, probíhá výuka angličtiny a rodiče se min. 2x ročně (Vánoce, Velikonoce) zapojují do výtvarných dílen formou společně strávených odpolední.MŠ ul. Jana Palacha


Jana Palacha 1931 (naproti Gymnáziu Turnov)
tel: 481 323 192
e-mail: skolka.vysinka@seznam.cz
ředitelka: Svatava Dékanyová
 
Školka v blízkosti sídliště Výšinka, byla otevřena v roce 1991 jako poslední v Turnově. Pracuje podle školního vzdělávacího programu podzim, zima, jaro, léto – hrajeme si každý den, který je rozpracován do třídních vzdělávacích programů.


MŠ ul. Zborovská


Zborovská 914 (na Zelené cestě)
tel: 481 322 373
e-mail: 5msturnov@tiscali.cz
ředitelka: Jana Brožová
 
Mateřská škola poskytuje, vedle klasické mateřinky, také logopedickou výuku a vedení
speciálního pedagoga a rodiče mohou využít logopedickou poradnu.MŠ Mašov


U školy 85
tel: 481 322 868 nebo 721 570 702
e-mail: msmasov@tiscali.cz
ředitelka: Mgr. Zdeňka Čiháková
 
Menší školka v blízkosti zdejší základní školy. Vzhledem k umístění nabízí časté vycházky do lesa a vlastivědné a poznávací výlety po okolí. Školka pracuje podle vzdělávacího programu „Já a čtyři roční doby v mém životě“.

 


MŠ Waldorfská


Hruborohozecká 323 (na Daliměřicích)
tel: 481 321 515
e-mail: wmsturnov@seznam.cz
www.waldorfturnov.cz
ředitelka: Hana Lamačová

Školka pracuje na základech waldorfské pedagogiky jako alternativního směru výchovy. Principem je práce přirozeným způsobem, děti jsou vedeny praktickými činnostmi (pečení, úklid, péče o květiny, zvířátka, práce na zahradě,…). Prostředí je plné přírodních materiálů, látek, dřeva, děti pracují s ovčí vlnou, hedvábím, včelím voskem a přírodními barvami. Hračky školka nekupuje, ale většinu jich vyrábí.


MŠ speciální při ZŠ speciální (Sluníčko)


Kosmonautů 1641
tel: 481 322 602
e-mail: pomskola@mybox.cz
www.slunickoturnov.cz
ředitelka: Bc. Dagmar Rakoušová
  

Školka je určena pro děti ve věku 3-7 let s doporučením odborného pracoviště, může se jednat o tělesné postižení, mentální postižení, vady řeči, sluchu a zraku, děti s artismem, děti s kombinovanými vadami, hyperaktivní děti, případně další zdravotní problémy a děti, které potřebují menší kolektiv. K dispozici je dětem např. logoped, snoezelen, speciální hrací prvky apod.
V budově poskytuje dětem další služby zařízení Dětského centra Turnov – rehabilitaci (Vojtova metoda), vodoléčbu, laseroterapii a další.


Mateřské školy v Turnově mají zřízen svůj samostatný web www.skolky.turnov.cz, který provozuje Město Turnov, odkaz na tento web najdou rodiče i na stránkách www.turnov.cz, mohou si na něm zjistit další podrobnosti o všech školkách, aktuality, novinky, chystané akce a také např. jídelní lístek své školky na aktuální týden.
 

 zdroj: www.skolky.turnov.cz