Hřiště v Turnově

 

Dětská hřiště

Dětská hřiště mají velký vliv na rozvoj dítěte v předškolním i školním období. Obohacují život samotného dítěte, rozvíjí jeho motorické dovednosti a zároveň dopomáhají k navazování sociálních kontaktů nejen s vrstevníky ale i s dětmi rozdílného věku. Mají možnost sledovat a napodobovat starší nebo pomáhat a vést radou – ukázkou mladší.

 

Funkce hřišť spočívá i v rozvoji dobrých vlastností, jakými jsou vytrvalost, snaha překonávat překážky, vyrovnat se ostatním, překonávat strach. Rozvíjí rychlost, zdatnost a obratnost, vytváří kladný vztah k pohybu a tím vším vytváří základ pro další sportovní rozvoj. Neméně důležitá je tvorba zdravého sebevědomí - snaha dítěte vyniknout a předvést se před ostatními nebo ostatní v něčem překonat a to v rámci pohybových dovedností v kolektivu.

 

Soupis lokalit se stručným popisem současného stavu. Pokud víte, že hřiště změnilo svoji podobu, prosím napište nám na turnovprorodinu@seznam.cz!!!


Sídliště Přepeřská

V prostoru existují tři samostatné oddechové plochy, dvě pro mladší děti (jedno nově zmodernizované s pískovištěm, skluzavkou, houpadly apod.) a jedno víceúčelové škvárové hřiště.


Sídliště U nádraží

V prostoru existují samostatné oddechové plochy - hřiště za Billou -v roce 2002 prošlo rekonstrukcí, byly doplněny hrací sestavy i drobný mobiliář.  Dřevěný hrad (od roku 2003) - velká dřevěná prolézací plocha , s pískovým podkladem, houpačky.


Prostor v okolí sportovní haly TSC

Velké travnaté hřiště. Hřiště Duhová energie - v zimě využíváno jako kluziště.


Sídliště Jana Patočky

Nově zrekonstruovaný oddechový prostor pro děti na podzim 2009. Nyní hojně využívaný. K dispozici dětské hřiště s tunelem, houpačkami, houpadly, pískovištěm, lavičkami. Vyasfaltované hřiště pro míčové hry, jízdu na kole apod.


Dětský plácek v Dělnické ulici

Nové (2017) pěkné dětské hřiště s lavičkami.


Park u letního kina

V parku jsou dvě hřiště - menší s herními prvky spíše pro menší děti (houpačky, dřevěná prolézačka-loď) a větší hřiště s lanovými prolézačkami, vodními prvky a dalšími herními prvky spíše pro větší děti. K dispozici je také dostatek laviček.


Metelkovy sady

V roce 2017 vybudováno nové hřiště s herními prvky pro menší i větší děti.

 

U Sokolovny

Hrací plocha určena pro nejmenší děti. Hřiště CPR Náruč. Oplocené.


Základní škola v Žižkově ulici

Jeden z nejmladších mobiliářů, hřiště bylo řešeno v rámci rekonstrukce školy (2004)


Sídliště Výšinka

Na travnatých plochách se nacházejí dvě samostatná hřiště, celoročně využívaná (v zimě tu je přírodní kluziště). V přípravě je modernizac e hřiště.


Struhy – prostor bývalých sádek

Neutěšený stav, avšak lokalita se nabízí k procházkám a krátkodobé rekreaci a odpočinek.


Mašov – prostor za sokolovnou

V prostoru se nachází víceúčelové škvárové hřiště, zjevně využívané mašovskou mládeží.


Kobylka

V okolí hasičárny v obci Kobylka se nachází poměrně zachované travnaté hřiště, které udržují místní občané.


Hrubý Rohozec

V blízkosti bývalé školy se nachází travnaté hřiště.


Ohrazenice

Hřiště mezi zástavbou je dobře udržované, funkční a využívané volejbalové hřiště včetně zázemí, atrakce pro děti a menším pláckem na hraní.


Fotbalové hřiště u Takána, Turnov II

Travnaté hřiště s brankami. Využíváno sporadicky.


Dolánky – prostor bývalého koupaliště

Volejbalové hřiště je funkční.


Cyklistické odpočívadlo v Dolánkách

Nachází se v prostoru bývalého koupaliště u cyklistické stezky na Rohozec. Zahrnuje lavičky, stojany na kola, informační tabuli, systém dřevěných houpaček a prolézaček, chemický záchod. Místo je v pořádku, pravidelně se o něj stará MST.


Nudvojovice

V okolí toku Jizery se nacházel parčík s volejbalovým hřištěm. Plocha je dlouho nevyužívaná a velmi zanedbaná.

 


Mašov – Pelešany

Plocha u bývalého lomu je rovněž velmi zanedbaná a dlouho nevyužívaná, z původního hřiště nezbylo prakticky nic.
 

Dopravní hřiště

Pokud chcete vědět, jak vypadá dopravní hřiště v Turnově,  kde se nachází, jaká je otevírací doba, pak doporučuje odkaz:

 https://deti.bezpecne-na-silnicich.cz/hriste-a-vychova/

 

Školní hřiště

 • Hřiště II. ZŠ Turnov
  28. října 18, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 640, 604 518 850,
  - pronájem hřiště na tenis, volejbal, basketbal, házenou, duben-říjen po tel. dohodě: 737 579 283
 • Hřiště III. ZŠ Turnov
  Žižkova 518, 511 01 Turnov, tel.: 481 325 610, 481 322 343,
  - jeden kurt s umělým povrchem venku, jedno hřiště uvnitř; síť, WC, sprchy, šatny, objednávky na tel. č. 605 866 766.
 • Hřiště u Gymnázia Turnov
 • Hřiště u Obchodní akademie  a Hotelové školy

Pravidla o užívání venkovních hřišť naleznete na www.turnov.cz ( odbor školství, kultury a sportu)

 

zdroj: Městský úřad Turnov, odbor školství, www stránky organizací, www.turnov.cz