Domácí násilí

 

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.

 

 

Intervenční centrum Liberec

Tanvaldská 269, Liberec 30
Tel. 482 311 632
www.intervencni-centrum.cipslk.cz

 

Posláním Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, které je zařízením Centra intervenčních a psychosociálních služeb p.o., je přechodná odborná pomoc a nehmotná podpora osobám ohroženým domácím násilím žijícím v Libereckém kraji, a to v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí nebo na základě vlastní potřeby pomoci ohrožené osoby.


Intervenční centrum osobám ohroženým domácím násilím poskytuje bezprostřední krizovou intervenci a sociálně - právní poradenství.
Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní a terénní.


Ohrožené osoby jsou aktivizovány k tomu, aby byly schopny situaci vyřešit a aby využívaly své přirozené sociální prostředí (rodina, přátelé, spolupracovníci) společně se sítí místních a regionálních institucí.


Součástí pomoci dle výše uvedeného je i spolupráce a vzájemná informovanost mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, orgány Policie České republiky a obecní policie, justičními orgány, zejména soudy, nestátními a charitativními organizacemi. Intervenční centra plní koordinační úlohu mezi zúčastněnými institucemi při pomoci osobám ohroženým násilným chováním a vyhodnocují vzájemnou spolupráci.

 


Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů

Poradna Bílého kruhu bezpečí Liberec , Palachova 504/7,  460 10 Liberec

Tel.: 485 150 707
e-mail: bkb.liberec@bkb.cz

www.bkb.cz

 

  •  otevřeno každé pondělí 17 - 19 hod - bez objednání

 


DONA linka – pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Tel : 251 51 13 13

www.donalinka.cz

 

Specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím.
Pracuje v nepřetržitém provozu.
Pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí.

 

zdroj: www stránky organizací