Závislosti


Mezi nejznámější a nejrozšířenější závislosti řadíme alkohol, nikotin, drogy a gambling.

 

Potřebné kontakty na odborná pracoviště lze získat prostřednictvím místního protidrogového koordinátora, kterým je:

Bc. Lucie Cagáňová, Dis.

      MěÚ Turnov, Odbor sociálních věcí, Skálova 84, kancelář 
      tel. 481 366 855
      e-mail: l.caganova@mu.turnov.cz

Nová poradna pro závislosti v Turnově

 https://advaitaliberec.cz/

TURNOV: liché úterý 10–17 hodin
Bc. Blanka Budinská , tel. 720 158 739, turnov@advaitaliberec.cz
Žižkova 2031, Turnov

V Turnově působí terénní pracovníci občanského sdružení Most k naději.

      Terénní program pro lidi ohrožené drogou
      Zřizovatel Most k naději , o.s.
      Vedoucí terénního programu Lukáš Ron, 728 511 619
      Terénní pracovníci – tel. 728 485 012
      e-mail: tp.liberec@mostknadeji.cz

      www.mostknadeji.eu

 

Další nejbližší odborná pracoviště:

 

Liberec, kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou - K centrum

Rumunská 5/A , Liberec , 460 01
tel. 482 713 002
e-mail: kc.liberec@mostknadeji.cz

www.mostknadeji.eu

 

  • cílová skupina - osoby experimentující s návykovými látkami, osoby závislé, uživatelé s rizikem získání infekce HIV, osoby přímo zasažené chováním uživatelů drog (rodiče, partneři)
  • poskytujeme - poradenství, konzultace, krizové intervence, rodičovskou skupinu, asistenční službu, testování, výměnný program, hygienický servis atd.
  • služby jsou nízkoprahové, bezplatné

Semily, AT poradna

Nemocnici s poliklinikou, Špidlenova 394, Semily, 513 01
MUDr. Vít Šlechta
tel. 481 689 344

  

Liberec, poradenstvíMgr. Igor Pavelčák, primární prevence

Gagarinova 877, Liberec 7, 460 07
 tel. 482 771 835
e-mail: ipcak@volny.cz

 

Liberec, stanice pro léčbu alkoholové závislosti - psychiatrické oddělení nemocnice

 AT ambulance, MUDr. Marie Hyánková
  Husova třída 10, Liberec 460 63
  tel. 485 312 472, 482 312 230   
  e-mail: marie.hyankova@nemlib.cz

 

Liberec, detoxifikační centrum – psychiatrické oddělení nemocnice

Husova třída 10, Liberec 1, 460 63
 tel. 485 312 229
e-mail: bohumila.hodna@nemlib.cz

 

 Liberec, Centrum ambulantních služeb Advaita , o.s.

 Ambulantní program
 Rumunská 14/6, Liberec, 460 01
 tel. 482 750 607
 e-mail : cas@advaitaliberec.cz

 

 

Internetové poradenství - Drogová poradna – SANANIN, o.s.

 www.drogovaporadna.cz

 

Anonymní alkoholici – linka pomoci s celorepublikovou působností

 tel: 800 155 555

https://www.anonymnialkoholici.cz/

 

Národní linka pro odvykání kouření 

Bezplatná telefonická linka 800 350 000 funguje každý pracovní den od 10 do 18 hodin a je určena pro dospělé klienty, resp. pro klienty od 15 let věku. Více informací lze nalézt na webu https://www.bezcigaret.cz/ 

 

Liberec, Centrum léčby závislosti na tabáku

Krajská nemocnice Liberec, plicní oddělení, Jablonecká 14, Liberec 460 01
tel.: 485 312 871

 

Praha, první dětské a dorostové detoxikační centrum

 Nemocnice milosrdných sester Sv. Karla Boromejského
 Vlašská 336/36, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
 tel. 257 197 159, 257 197 124
 e-mail.: detox@nmskb.cz
 

 

Zdroj : Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí