Co je Turnov pro rodinu

 

Internetový portál pro turnovské rodiny vznikl v rámci projektu CPR Náruč s názvem Turnovská rodina.

 

Na počátku roku 2010 vznikla myšlenka, které se ujalo několik lidí  a  postupně  myšlenka, díky týmové práci, přerostla v konečný produkt, který byl představen veřejnosti v listopadu 2010.

 

Náš portál je tu pro všechny rodinné příslušníky od miminek až po seniory.  Informace jsou určeny pro obyvatele Turnova a jeho okolí, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby zde nacházeli potřebné informace i rodiny, které do Turnova zavítají na krátkou dobu. 

 

Naším cílem je poskytovat:

 • informace a odkazy k akcím a aktivitám pro všechny rodinné příslušníky
 • informace, které pomohou orientovat se v dané životní etapě (svatba, rozvod, narození dítěte, rodičovská dovolená, náhradní rodinná péče atd.)
 • informace, kde hledat pomoc  a radu při řešení problému v rodině
 • informace k aktuálním změnám v oblasti prorodinné politiky obce, kraje, ČR
 • příležitost k diskusi na aktuální téma

 

Ve stálých sekcích jsou informace průběžně aktualizovány. Pokud ale naleznete nějakou nesrovnalost, prosím obratem nám můžete napsat a na tuto skutečnost nás upozornit.

Kromě vyhledávaní informací budeme rádi pokud se zapojíte i do našich diskusí  a podělíte se s námi o názor na aktuální téma. 

Pravidelně sledujte úvodní stranu, kde naleznete aktuální dění pro turnovské rodiny.

 

Za Vaše podněty, příspěvky, tipy a rady velmi děkujeme.

 

Projekt Turnovská rodina

 

 

Projekt Turnovská rodina je projekt zaměřený:

 • na rozšíření nabídky služeb pro rodiny žijící v Turnově 
 • na rozvoj prorodinné politiky ve městě
 • na zvýšení informovanosti občanů

 

Projekt byl realizován Centrem pro rodinu Náruč v období duben - prosinec 2010.

 

Obsahem projektu byly tři dílčí aktivity:

 • založení a provozování internetového portálu pro turnovské rodiny Turnov pro rodinu
 • zahájení činnosti Miniškolky
 • realizace rodičovských komunikačních seminářů "S vlastními dětmi s úctou  a v dobrém"

 

Financování projektu

Tento projekt byl podpořen v rámci dotace ze sociálního fondu Města Turnova na projekt CPR Náruč s názvem Turnovská rodina. Finanční příspěvek byl použit na vytvoření webových stránek a na zahájení jejich provozu. Děkujeme Městu Turnovu za finanční podporu těchto stránek v roce 2010.

 

 

Děkujeme

Děkujeme  všem členům týmu, kteří se na vzniku webu podíleli:

webmaster Milan Dědek

grafika Dora Posejpalová

koordinace  tvorby obsahové stránky Vendula Bičíková

sběr dat Kateřina Stránská a Jana Macháčková

formální úpravy a aktualizace Jana Rakoncajová

koordinace a realizace projektu Petra Houšková

další přispěvatelé Věra Nejedlová, Marcela Kroupová, Tereza Linhartová

Děkujeme  za odbornou konzultaci panu Pavlu Charouskovi

Děkujeme i všem dalším lidem z Náruče a Městského úřadu, kteří nám dávali podněty, informace a rady.

 

Co je Turnov pro rodinu

Internetový portál pro turnovské rodiny vznikl v rámci projektu CPR Náruč s názvem Turnovská rodina.

 

Na počátku roku 2010 vznikla myšlenka, které se ujalo několik lidí  a  postupně  myšlenka, díky týmové práci, přerostla v konečný produkt, který byl představen veřejnosti v listopadu 2010.

 

Náš portál je tu pro všechny rodinné příslušníky od miminek až po seniory.  Informace jsou určeny pro obyvatele Turnova a jeho okolí, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby zde nacházeli potřebné informace i rodiny, které do Turnova zavítají na krátkou dobu. 

 

Naším cílem je poskytovat:

 • informace a odkazy k akcím a aktivitám pro všechny rodinné příslušníky
 • informace, které pomohou orientovat se v dané životní etapě (svatba, rozvod, narození dítěte, rodičovská dovolená, náhradní rodinná péče atd.)
 • informace, kde hledat pomoc  a radu při řešení problému v rodině
 • informace k aktuálním změnám v oblasti prorodinné politiky obce, kraje, ČR
 • příležitost k diskusi na aktuální téma

 

Ve stálých sekcích jsou informace průběžně aktualizovány. Pokud ale naleznete nějakou nesrovnalost, prosím obratem nám můžete napsat a na tuto skutečnost nás upozornit.

Kromě vyhledávaní informací budeme rádi pokud se zapojíte i do našich diskusí  a podělíte se s námi o názor na aktuální téma. 

Pravidelně sledujte úvodní stranu, kde naleznete aktuální dění pro turnovské rodiny.

 

Za Vaše podněty, příspěvky, tipy a rady velmi děkujeme.

 

 

Projekt Turnovská rodina

 

Projekt Turnovská rodina je projekt zaměřený:

 • na rozšíření nabídky služeb pro rodiny žijící v Turnově 
 • na rozvoj prorodinné politiky ve městě
 • na zvýšení informovanosti občanů

 

Projekt byl realizován Centrem pro rodinu Náruč v období duben - prosinec 2010.

 

Obsahem projektu byly tři dílčí aktivity:

 • založení a provozování internetového portálu pro turnovské rodiny Turnov pro rodinu
 • zahájení činnosti Miniškolky
 • realizace rodičovských komunikačních seminářů "S vlastními dětmi s úctou  a v dobrém"