Práva dětí

Preventivní program Centra pro rodinu Náruč, z.s. NA PODPORU OCHRANY PRÁV DĚTÍ

Název:  „Znáš svá práva?“

Cílová skupina: žáci základních škol, gymnázií, věk 6 – 15 let

Program:

  • obsahuje teoretické seznámení s dětskými právy
  • seznámení hravými technikami
  • pracuje s dětským kolektivem a posiluje pozitivní vztahy mezi dětmi
  • zaměřený na dětská práva a povinnosti, porozumění těmto pojmům
  • reaguje na individuální potřeby jednotlivých dětských kolektivů (věk, zaměření, znalosti,…)
  • obsahuje 2 setkání za školní rok (1 v každém pololetí)
  • dle zájmu lze rozšířit základní nabídku o více hodin nebo celý tematický program rozšířený o tvůrčí aktivity s dětmi
  • úzká spolupráce s pedagogy (není však potřeba jejich účast při programu)
  • z každého setkání je pedagogům dána zpětná vazba
  • program vede Mgr. Petra Bělohlávková, DiS.

Časová dotace: jedna vyučovací hodina (45 minut), tematický program 3 hodiny, nebo dle dohody lze délku programu upravit

Počet účastníků: 20 – 30 žáků, tematický program max. 15 žáků

Cena: zdarma – realizace v rámci projektu  Dáváme rodinám šanci - Aktivity projektu Dáváme rodinám šanci  jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Kontakt: Mgr. Petra Bělohlávková, DiS., 775 964 313

 

dětská-práva.docx (20094)

znáš svá práva1.pdf (4593713)
znáš svá práva2.pdf (4836052)