Aktivity pro předškoláky

 
Rodiče a děti předškolního věku mohou využít svůj volný čas společně při zájmových a sportovních aktivitách, kterých je v Turnově velký výběr.

 

Souhrn kontaktů a odkazů:

 

Centrum pro rodinu Náruč

Skálova 540, Turnov
tel. 775 964 314

e-mail: naruc.turnov@seznam.cz

 

Městská knihovna Antonína Marka

Jeronýmova 517, Turnov
tel. 481 321 841 – oddělení pro děti a mládež

I když jsou děti v předškolním věku většinou ještě nečtenáři, nabízí knihovna i pro tyto nejmenší různé programy a aktivity.

 

Základní umělecká škola Turnov

Náměstí Českého ráje 5, 511 01 Turnov
telefon: 481 322 767, Fax: 481 322 767
e-mail: zus@turnov.cz
Děti předškolního věku mohou např. zpívat v pěveckém sboru Karmínek.

 

Městský plavecký bazén Turnov - Výšinka

Jana Palacha 804,  Turnov
tel.: +420 481 322 240
e-mail: bazen-turnov@seznam.cz

  • Veřejné plavání
  • Sportovní přípravka (Baby club Mišutka) pro děti od 4 let

 

Tělocvičná jednota Sokol Turnov

Skálova 540, Turnov

telefon : 481 321 849,  606 605 256

 

AC Syner Turnov

Skálova 207, Turnov

Atletika pro děti - atletická přípravka: https://acturnov.com

Všeobecná sportovní příprava pro děti: https://sportovnipripravaprodeti.webnode.cz/

 

Tělovýchovně sportovní club TSC Turnov

Alešova 1865, 511 01 Turnov (hala u nádraží)
tel. 481 321 922
e–mail : tscturnov@email.cz

 

Klub lyžařů Turnov

 Struhy 2141, P.O.BOX 36,  Turnov

  • Klub lyžařů se zaměřuje hlavně na základní lyžování. Každoročně pořádá veřejnou lyžařskou školu již pro předškolní děti.

 

Taneční a pohybová škola ILMA

 kontaktní osoba: Mgr.Ilona Šulcová, Mgr. Růžena Nejedlová
  tel: 603 576 435, 603 867 995
       481 325 903
e-mail: taps.ilma@seznam.cz
 

Junák - svaz skautů a skautek , Středisko Štika Turnov

Koňský Trh 200, Turnov, 511 01
e-mail: stika@turnov.ogr
Skauting v Turnově je organizován ve středisku Štika, které je členem Junáka – svazu skautů a skautek ČR. Klubovny skautů se nacházejí na „Ostrově“ poblíž Koňského Trhu. V současné době je v turnovském středisku 8 oddílů (4 chlapecké, 3 dívčí a jeden klub OS). Oddíly vedou zkušené vůdkyně a vůdcové s kvalifikacemi uznávanými Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy.

 

Tělocvičná jednota Sokol Ohrazenice

Ohrazenice 121, Turnov

 

Klub Českých turistů Sokol Turnov 

Skálova 540, Turnov, 511 01

  • V rámci skupiny MiniTOM pořádá tábor pro děti 0-11 let, děti do 6 let se tábora zúčastní s rodiči, starší děti již sami.

 

Tenisový klub Turnov

Koškova 825, Turnov

tel: +420 739 405 447

e-mail: info@tkturnov.cz,  tkturnov@seznam.cz


 

 zdroj: www stránky organizací