Problémy u předškoláků

Pokud jsou rodiče v situaci, kdy musí řešit problémy s chováním dětí, zdravotní problémy, řečové vady  nebo jakékoliv potíže vyplývající z rodinné situace, nabízíme přehled míst, kam se mohou obrátit, aby se mohli poradit a nezůstali s řešením situace sami.

 

Logopedie

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. Logopedie se specializuje i na zdravotnickou logopedii, která řeší převážně těžké logopedické vady. V logopedických poradnách se také setkáváme s problémy, jako je koktavost, brebtavost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie. V dospělém věku na logopedii řešíme obvykle problematiku poruch řeči po úrazech a cévních mozkových příhodách. V současné době přibývá logopedických vad, a proto je důležité sledovat vývoj řeči malých dětí. Samozřejmostí je u nás tedy i dětská logopedie.

 

Klinická logopedie - PaedDr. Jana Vobořilová

 A.  Dvořáka 303, Turnov

tel. 604 251 393
Email: janinavobi@tiscali.cz

https://paeddr-jana-voborilova-logopedie-turnov.modernilekar.cz/

 

 

Logopedie a speciálně pedagogické poradenství

Mgr. Helena Vacková

CPR Náruč, Skálova 540, Turnov

tel.: 775 293 332

e-mail: vackova@jazykzazuby.cz

www.jazykzazuby.cz 

 

Poradny

Pedagogicko psychologická poradna Semily

Nádražní 213, 513 01 Semily
telefon : 481 625 390, 721 128 300
e–mail : ppp.turnov@seznam.cz
 

Pobočka Turnov – 28.října 1872,  budova internátu SZŠ,  Turnov
Tel. : 481 323 772


PPP Semily poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži zpravidla ve věku od 3 do 19 let.

Poskytuje - individuální psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, posouzení školní připravenosti, doporučení k integraci, krizovou intervenci, speciálně pedagogické kurzy pro děti předškolního věku, nápravu poruch učení atd.

 

 

„REP“ - Poradna pro rodinu a děti v Turnově

Žižkova 1623,  Turnov
Adresa pro doručování : PO BOX 50, 51101 Turnov
tel.: 737 214 246
e-mail: flugrova@email.cz

https://www.socialnisluzbyvmh.cz/index.php/seznam-poskytovatelu/69-poradna-pro-rodinu-a-deti-v-turnove

 


Poradna nabízí psychosociální poradenství, které je určeno pro rodiny s dětmi do 18 let. Hlavními programy jsou :

  • Program výchovného poradenství pro rodinu a děti
  • Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených

Poradenství je poskytováno v oblasti:

  • výchovy
  • vztahů, komunikace
  • nevhodných návyků
  • pomoci obětem šikany, trestných činů a domácího násilí
  • právního vědomí

 

Klinický psycholog

Mgr. Petra Léblová (Spirála Jablonec)
Panochova nemocnice Turnov
ordinační doba: čtvrtek 8-16 hod.
tel. : 481 446 641 (nutno objednat!!)

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. – dětské psychiatrické oddělení

KNL a.s. - Dětské psychiatrické oddělení, Školní 430, 460 05, Liberec 5

tel.: 485 101 102

V rámci dětského psychiatrického oddělení funguje dětská psychiatrická a psychologická ambulance, kde jsou prováděna specializovaná vyšetření dětem ve věku od 2 do 18 let. Do ambulancí jsou děti doporučovány různými specialisty v oboru lékařství, pedagogicko-psychologickou poradnou apod., stejně jako v případě doporučení k hospitalizaci. Obracet se na ambulance mohou i samotní rodiče. Obě specializované ambulance provádějí poradenství, diagnostiku a terapii poruch celého spektra poruch oboru dětské psychiatrie.

 

Zdravotní problémy, zdravotní postižení

Když je vaše dítě zdravotně postižené a není všechno tak, jak jste si představovali, vězte, že na to nejste sami.

Kvalifikovaní pracovníci vám poradí:

  • kam se obrátit s žádostí o správné rehabilitační pomůcky
  • jak získat osobního asistenta pro vaše dítě
  • jak žádat o sociální dávky a mnoho dalšího.

 

Městský úřad Turnov

Odbor sociálních věcí – Skálova ul. 84
Příspěvek na péči tel: 481 366 855, 856 (v 1. patře)
Mimořádné výhody + ostatní příspěvky tel: 481 366 816, 817 (v přízemí)

 

Zde máte možnost požádat si o mimořádné výhody a příspěvky pro těžce zdravotně postižené.

 

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Turnov

Sobotecká 242, Turnov
tel. : 481 312 140
e – mail : spc.turnov@centrum.cz
 

Speciálně pedagogické centrum poskytuje služby pro děti s mentálním postižením a děti s autismem (PVP= pervazivní vývojovou poruchou, PAS = poruchou autistického spektra).

 

Speciálně pedagogické centrum pro tělesné postižené

Budova Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Lužická 7, Liberec 1 (v areálu Jedličkova ústavu)

tel.: 485 124 226

e-mail: spcprotp@seznam.cz

 

Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené

E.Krásnohorské 921, Liberec

tel. 482 416 416

e-mail:  spc@ssplbc.cz

 

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči

E.Krásnohorské 921, Liberec

tel: 482 416 440

e-mail: jehlickova@ssplbc.cz

 

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené

Tyršova 1, Liberec 5

tel.: 482 710 332

 

Dětské centrum v Turnově

Kosmonautů 1641,  Turnov
tel: 481 332 602
e-mail: detcentrum@quick.cz

Dětské centrum Turnov je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči o postižené děti a mládež s kombinovanými vadami, které pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou denního pobytu nebo ambulantně. Předmětem činnosti je soustavná zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče o klienty: rehabilitace (např. Vojtova metoda), laseroterapie, vodoléčba, cannisterapie a další
Dětské centrum je určeno pro klienty od 2 do 26 let.

 


Základní škola Speciální a Mateřská škola Speciální Sluníčko Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov
tel.: 481 322 602
e- mail: pomskola@mybox.cz

Služba je poskytována rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální, pohybové, dětí s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra ve věku od narození do 7 let .

 

Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené Turnov

Městská knihovna A.Marka Turnov
Jeronýmova 517,  Turnov
tel. : 481 313 177
Mimo poradenství pro nevidomé slabozraké nabízí řadu kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

 

SLUNCE VŠEM, z.s.

Brigádnická 2260, Turnov
tel.: 607 791 769 ,605 107 813
e-mail:


Sdružení rodičů a přátel dětí postižených autismem provozuje Centrum denních služeb.

 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – pobočka Turnov

28. října 812,  Turnov (budova TPS)
tel. : 488 477 841, 731 653 008
e-mail: czpsm@volny.cz
Centrum zajišťuje pomoc pro zdravotně postižené občany i seniory a jejich rodiny.

 

 

SPOKOJENÝ DOMOV občanské sdružení (sídlo: Veselá 159, Mnichovo Hradiště)

Kontaktní místo: ul. Jana Švermy 378, Mnichovo Hradiště
tel: 773 565 341, 774 341 170 (informace o sociálních službách)
e-mail: sekretariat@spokojeny-domov.cz

Cílem sdružení je vyvíjet aktivity v oblasti sociálních služeb pro seniory, pro zdravotně postižené osoby všech věkových kategorií, pro pečující rodiny nebo jednotlivce.
Služby poskytuje v domácnostech osob, tedy v jejich přirozeném prostředí.

 

 

zdroj:  www.turnov.cz, www stránky organizací