Školky v Turnově

 

Kompletní informace o školkách v Turnov najdete na:  www.skolky.turnov.cz

 

Přihlášení dítěte do školky v Turnově

 

Zápis do mateřských škol v Turově probíhá každý rok v předem stanovené době (březen – duben). Termíny jsou vždy vyvěšeny na www.turnov.cz v sekci Aktuality, dále na vývěskách města a v každé mateřské škole.

Formulář přihlášky si rodiče vyzvednou na příslušné mateřské škole, při podávání přihlášky doloží občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

 

Kritéria přijetí

  •  Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před povinnou školní docházkou
  •  Ostatní kritéria určuje ředitel MŠ
  •  O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě školského poradenského zařízení, popřípadě ošetřujícího lékaře
  •  Dítě může být přijato i v průběhu školního roku (pokud dovoluje kapacita školky)

Přehled MŠ v Turnově:

 

MŠ ul. Kosmonautů

Kosmonautů 1640 (sídliště u nádraží)
tel. 481 322 611
e-mail: slunicko.turnov@centrum.cz
 


MŠ ul. Alešova (Dřevěnka)

Alešova 1140
tel. 481 322 704
e-mail: drevenka@seznam.cz
 


MŠ ul. Bezručova  (Zámeček)

Bezručova 590
tel. 481 322 772
e-mail: ms.bezrucova@tiscali.cz
 


MŠ ul. 28. října

28. října 757 (naproti Dívčí škole)
tel: 481 322 692
e-mail: ms.turnov@centrum.cz
Nejstarší školka ve městě, působí od roku 1945, v centru města, v blízkosti základní školy.MŠ ul. Jana Palacha

Jana Palacha 1931 (naproti Gymnáziu Turnov)
tel: 481 323 192
e-mail: skolka.vysinka@seznam.cz
 
 

MŠ ul. Zborovská

Zborovská 914 (na Zelené cestě)
tel: 481 322 373
e-mail: 5msturnov@tiscali.cz
Mateřská škola poskytuje, vedle klasické mateřinky, také logopedickou výuku a vedení
speciálního pedagoga a rodiče mohou využít logopedickou poradnu.MŠ Mašov

U školy 85
tel: 481 322 868 nebo 721 570 702
e-mail: msmasov@seznam.cz

 

MŠ Waldorfská

Hruborohozecká 323 (na Daliměřicích)
tel: 481 321 515
e-mail: wmsturnov@seznam.cz
Školka pracuje na základech waldorfské pedagogiky jako alternativního směru výchovy. Principem je práce přirozeným způsobem, děti jsou vedeny praktickými činnostmi (pečení, úklid, péče o květiny, zvířátka, práce na zahradě,…). Prostředí je plné přírodních materiálů, látek, dřeva, děti pracují s ovčí vlnou, hedvábím, včelím voskem a přírodními barvami. Hračky školka nekupuje, ale většinu jich vyrábí.


MŠ speciální při ZŠ speciální (Sluníčko)

Kosmonautů 1641
tel: 481 322 602
e-mail: pomskola@mybox.cz, slunicko@centrum.cz 
Školka je určena pro děti ve věku 3-7 let s doporučením odborného pracoviště, může se jednat o tělesné postižení, mentální postižení, vady řeči, sluchu a zraku, děti s artismem, děti s kombinovanými vadami, hyperaktivní děti, případně další zdravotní problémy a děti, které potřebují menší kolektiv. K dispozici je dětem např. logoped, snoezelen, speciální hrací prvky apod.
V budově poskytuje dětem další služby zařízení Dětského centra Turnov – rehabilitaci (Vojtova metoda), vodoléčbu, laseroterapii a další.


Mateřské školy v Turnově mají zřízen svůj samostatný web www.skolky.turnov.cz, který provozuje Město Turnov, odkaz na tento web najdou rodiče i na stránkách www.turnov.cz, mohou si na něm zjistit další podrobnosti o všech školkách, aktuality, novinky, chystané akce a také např. jídelní lístek své školky na aktuální týden.

 zdroj: www.skolky.turnov.cz