Rodiče

V této kapitole se dozvíte vše potřebné ohledně uzavření manželství a správních poplatků; s čím si možná budete muset poradit Než se narodí....., najdete zde seznam manželských poraden; zjistíte, jak žádat o dávky a příspěvky; jak je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek, dozvíte se vše o náhradní rodinné péči, dále nabízíme  aktivity pro volný čas a  informace, co dělat při ztrátě zaměstnání