Náhradní rodinná péče

V případě, že dítě nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, je třeba řešit jeho situaci umístěním do náhradní výchovné péče. Nejoptimálnějším řešením je pak náhradní rodinná výchova, která má vždy přednost před výchovou ústavní.

 

CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Centrum pro rodinu Náruč

Skálova 540, Turnov

tel.: 734 307 520

e-mail: naruc.cppr@seznam.cz

www.naruc.cz