Než se narodí

 

V této kapitole si můžete přečíst, kdy je ideální věk pro početí dítěte a jaké máte možnosti pokud miminko nepřichází. Nabízíme infomace o adopci a asistované reprodukci.

 

IDEÁLNÍ VĚK NA PRVNÍ MIMINKO

 • Kdy má žena mít dítě ?
 • Hned jak ukončí školu, co nejdříve nebo až po vybudování kariéry, spíše později?

 

Před rokem 1990 bylo běžné, že maminky měly první miminko 20 - 24 let. Stačilo pět let a v roce  1995 se pro první dítě ženy rozhodovaly ve věku 25-28 let. V dnešní době je stále více žen, které přivádějí své dítě na svět až ve svých třiceti letech. Svoji podstatnou roli hraje i vzdělání žen, čím vyšší, tím vyšší je i věk prvorodičky.

 Když je mamince, která má svoje první miminko ve čtyřiceti letech, tak ve chvíli, kdy jí začne zmáhat přicházející klimakterium, bude mít vedle sebe malého školáka a zvládat takové každodenní situace není vůbec snadné. Další nezanedbatelnou roli hraje věk u ženy i kvůli jejich protějškům – potencionálním tatínkům. Mnoho žen, které odkládají těhotenství až na věk po třicítce       může „narazit“           na problém, že v tomto věku už najednou vůbec není snadné najít partnera, který by odpovídal jejich nárokům. Ve třiceti má žena mnohem více životních zkušeností, a tím také již mnohem konkrétnější představy o svém partnerovi a potenciálním otci svých dětí. Navíc v tomto věku není již mnoho volných mužů a ženy zjišťují, že nic není tak snadné, jak se jim možná před pár lety zdálo. Ono totiž nejde jen o to najít toho pravého...

 

Velmi rozšířené a plné předsudků bávalo vždy mínění, že žena po 35 letech je na dítě stará, těhotenství a porod nesou obrovská rizika jak pro miminko, tak pro maminku. Dnes je už veřejnost a odborníci a lékaři naštěstí jiného názoru.

 

Roli hraje samozřejmě i zázemí, v dnešní době i finanční situace. Je zřejmé, že žena ve věku kolem 35-40 let mám větší šance mít zajištěnou práci, tím i samozřejmě finanční zázemí, vyřešenou otázku bydlení a určité soběstačnosti, ať už s manželem, rodinou a nebo samostatně.

 

Těhotenství v pozdějším věku samozřejmě určitá rizika přináší, zde jsou některá z nich:

 • Plodnost – s věkem klesá, u čtyřicetileté ženy je pravděpodobnost otěhotnění cca 5x menší než u dvacetileté
 • Potrat – nebezpečí samovolného potratu v prvních deseti týdnech je cca 3x větší u čtyřicetileté ženy než u třicetileté
 • Zdravotní riziko pro miminko – jedinou výjimkou u starších maminek je postižení tvz. Downovým syndromem, riziko je cca 1:100, u ženy ve věku třiceti let je to pouze 1:900
 • Těhotenství – maminka po 35. roku věku nemívají hroší průběh těhotenství, po 40. letech věku se objevuje častěji těhotenská cukrovka a nižší porodní váha miminka
 • Porod – každý druhá porod u maminek kolem 40. let věku je proveden císařským řezem

 

ALE! Milé budoucí maminky, nejste již nejmladší? Nebojte se, dnešní medicína je na vaší straně!

                                                                                                                  

Užitečné rady a nápady najdete např. na www.prozeny.cz, www.miminko.estranky.cz

 

 
                     

Co dělat,když miminko nepřichází

 

Proč některé ženy otěhotní okamžitě a jiné až po několika letech snažení nebo vůbec?! U někoho to může být problém jen ve špatném životním stylu nebo v psychice, u jiného se může jednat o vážný zdravotní problém, který se neobejde bez lékaře. Naštěstí existují možnosti a způsoby (asistovaná reprodukce, různé druhy léčby, poradny, adopce….), jak párům pomoci k vytoužené rodině.

 

Možné příčiny:

U mužů může jít o:

 • potíže s erekcí, poruchy tvorby spermií nebo jejich zhoršená pohyblivost a počet mohou být způsobeny např.kouřením, alkoholem, úrazy, záněty, časté saunování nebo užívání steroidů, psychogenní příčina

U žen může jít o:

 • neprůchodnosti vejcovodů, špatné ovulace, poruch děložního hrdla, které nepropouští spermie, různé poruchy v děloze, která oplodněnému vajíčku neumožní správně zahnízdit a tím pádem se nemůže ani vyvíjet plod a v neposlední řadě příčina psychogenní. Některé ženy mají tu smůlu, že se jim podobných příčin sejde více najednou.

U obou – věk:

 • s každým přibývajícím rokem se šance na početí snižuje kvůli fyziologickým změnám v těle člověka

 

 

JAKÉ MÁME MOŽNOSTI, POKUD NELZE PŘÍČINY NEPLODNOSTI ODSTRANIT:

 

 • metody asistované reprodukce
 • náhradní rodinná péče – adopce (zrušitelné/nezrušitelné osvojení), pěstounská péče

 

KAM SE MŮŽEME OBRÁTIT:

a)     v případě zájmu o některou z forem náhradní rodinné péče

 Tato státem garantovaná a zákonem upravená forma náhradní rodinné péče je osvojení. Manželské páry i jednotlivci mají možnost přijmout za vlastní opuštěné dítě a stát se tak rodiči se všemi právy a povinnostmi. Je nutné osobně navštívit sociální pracovnici úseku sociálně-právní ochrany dětí místně příslušného  městského úřadu, která vám podá podrobné informace o jednotlivých typech náhradní rodinné péče  a přijmou zde Vaše žádosti.

Městský úřad Turnov -odbor sociálních věcí – Skálova ul. 84 (naproti Muzeu)

       Úsek sociálně-právní ochrany dětí – 1. patro

       Ing. Kateřina Stránská, tel. 481 366 852

 

     Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/19999 Sb. budete k žádosti potřebovat:

 • kopie základních osobních dokladů,
 • výpis z evidence rejstříku trestů (zajistí úřad),
 • zprávu o zdravotním stavu žadatelů,
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech,
 • souhlas s přípravou na přijetí.

 

      Jaké máme šance:
      Obecně má přednost  rodina, tedy manželský pár, ale podle zákona může osvojit dítě i nesezdaný pár, který prokáže trvanlivost vztahu, nebo osamělá  

       žena. Roli hrají i reference, které si může příslušný úřad ověřit (např. doporučení zaměstnavatele apod.) Podrobné informace najdete například na

        úvodní straně www.adopce.com, kde je bezplatně ke stažení Průvodce náhradní rodinnou péčí.

 

 Také se můžete obrátit na Středisko náhradní rodinné péče (www.nahradnirodina.cz), nebo Centrum Náhradní rodinné péče - pracoviště   Fondu ohrožených dětí (www.cnrp.cz).


      Co nás čeká:

 

Absolvujete anamnestický a motivační pohovor, obdržíte příslušné formuláře a tiskopisy, které se týkají osobních údajů, státního občanství, zdravotního stavu, ekonomických poměrů a budou vám vysvětleny všechny potřebné náležitosti nutné k podání žádosti. Zároveň se zjišťuje i trestní bezúhonnost žadatelů. Následně provede sociální pracovnice v rodině sociální šetření a po zpracování potřebných údajů a posouzení všech dostupných informací zašle žádost s ostatními doklady příslušnému pracovišti krajského úřadu.
Podstoupíte pohovory, testy, jejichž prostřednictvím se zjišťuje váš vztah k dětem a vaše připravenost na rodičovství.
Zároveň se v poradně pro náhradní rodinnou péči nebo přímo v kojeneckém ústavu zúčastníte přednášek a panelových diskuzí mezi zájemci o dítě, kde si s budoucími rodiči navzájem svěřujete představy péče o dítě a přístup k osvojenému potomkovi.
Odborníci musí zvážit, zda jste pro náhradní rodinnou péči vhodní adepti. Psychologové se snaží s vámi probrat vše, co je potřebné.

Typy osvojení

Základní podmínkou je právně volné dítě - biologičtí rodiče nebo zákonný zástupce podepsali souhlas s osvojením, biologičtí rodiče neprojevili žádný zájem o dítě dva měsíce po narození, šest měsíců opravdový nezájem o dítě starší.


Prosté, obyčejné (někdy označované zrušitelné)


V takovém případě se osvojitelé nezapisují do matriky jako rodiče, tj. v rodném listu dítěte zůstávají uvedeni původní – biologičtí rodiče. Tento typ je používán u dětí mladších jednoho roku věku. Dvojice, která si vezme kojence, proto absolvuje u soudu (po tříměsíční „zkušební době“ péče) první „typ“ osvojení (zrušitelné) a po roce věku dítěte může požádat soud o další „stupeň“ :

Nezrušitelné (toto osvojení je možné pouze u dětí starších než 1 rok). Nyní jsou osvojitelé, na základě rozhodnutí soudu, zapsáni v matrice (rodném listu) místo rodičů osvojence.

           

 Důležité rady na závěr

 • pečlivě zvažte, jaké dítě jste ve své rodině schopni akceptovat, zda máte jasné představy o původu  či o pohlaví děťátka
 • mezi vámi a dítětem by měl být přiměřený věkový rozdíl. Nepsané pravidlo zní, že o miminko by   měli manželé žádat zhruba do 35 – 40 let, později by si měli vybírat alespoň trochu starší dítě.
 • uvažte, zda jste ochotni přijmout do rodiny i nemocné či postižené dítě, případně sourozence.
 • rozmyslete si, zda chcete vědět, jak probíhalo těhotenství a porod, z jaké sociální vrstvy dítě pochází.

 

                       

b) v případě zájmu o některou z metod asistované reprodukce

 

    Vám v první řadě poradí Vám Váš gynekolog,  v Turnově se můžete obrátit na:

 

 • ·         Panochova nemocnice Turnov s.r.o. – gynekologické ambulance

                  www.nemtur.cz

                  Tel. č. : 481 446 541 (sesterna ambulance)

                        prim. MUDr. Petr Lindák

                        MUDr. Mikuláš Juraška

                        MUDr. Jindřich Koudelka

                        pohotovostní případy 24 hodin denně

           

                        Detašované pracoviště Lomnice nad Popelkou, Komenského 165

                        Tel. 481 320 968

               

                       

 • ·         MUDr. Petr Landr

                  Bezručova 2064, Turnov

                  Tel. 481 322 433

 

 •           MUDr. Karel Hodík

                  5. května 64, Turnov

                  Tel. 481 322 760

  

 • ·           MUDr. Roman Palušák

                   Nádražní 2183, Turnov, ordinační hodiny: Po, St, Čt 15-18 hod.

                   Tel. 481 540 177

             Příšovice, ordinační hodiny: St 7-14 hod.

             Tel. 482 728 380

 

            Obrátit se samozřejmě můžete na specializovaná pracoviště:

 

 •             Urologické ambulance:   Panochova nemocnice Turnov, sr.o.

                  kompletní vyšetření a léčby urologických onemocnění. Vyšetření ultrazvukem,funkční urodynamické vyšetření. Koordinace                   zobrazovacích a funkčních vyšetření – rentgenologických a  scintigrafických

                  tel: 481 446 345, ambulance funguje denně 7.00 – 14.00 hod.

                             

 •          Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 •          Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
 •        Centra lékařské genetiky a reprodukční medicíny

 

           

 

 zdroj: www.adopce.com., www.nemtur.cz