Nároky a příspěvky

 

(na stejné dávky a výhody mají nárok těžce zdravotně postižení občané)

 

 a) Příspěvek na péči

= příspěvek podle zákona o sociálních službách ve 4. stupních, jeho výše je určena na základě posouzení zdravotního stavu žadatele (sociální šetření a posouzení posudkovým lékařem), příspěvek je určen žadateli na nákup služeb, které není sám schopen vykonávat


b) Mimořádné výhody pro zdravotně postižené (průkaz TP, ZTP, ZTP/P)

Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením (uvedeným v příloze č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.), které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody:

  • I. stupně (průkaz TP)
  • II. stupně (průkaz ZTP)
  • III. stupně (průkaz ZTP/P)

 

c) Příspěvek na provoz motorového vozidla


d) Příspěvek na zakoupení kompenzační pomůcky, úpravu bytu, opravu, zvláštní úpravu nebo zakoupení vozidla


e) Příspěvek na individuální dopravu


f) Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům

 


Kde a jak lze tyto žádosti vyřídit:

Městský úřad Turnov -odbor sociálních věcí – Skálova ul. 84

  •  Příspěvek na péči tel: 481 366 855, 856 (v 1. patře)
  •  Mimořádné výhody + ostatní příspěvky tel: 481 366 816, 817 (v přízemí)

 

  • Na MěÚ si žadatel vyzvedne žádosti, pracovnice mu vysvětlí jaký bude následující postup, po vyplnění žádostí odevzdá opět na stejném místě, k ověření údajů je potřeba občanský průkaz.
  • Při první návštěvě na MěÚ není třeba dokládat žádné potvrzení od lékaře, bude vyžádáno v průběhu řízení
     

zdroj: Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí