Pobytová zařízení

 

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV

28. října 812, Turnov
tel: 481 320 070 – recepce
e-mail: info@zsst.cz

www.zsst.cz

 

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Turnov provozuje a nabízí:

 

Domov důchodců POHODA

28. října 812, Turnov
tel: 481 320 070
e-mail: info@zsst.cz

www.zsst.cz


Celková kapacita 71 obyvatel + 3 lůžka pro odlehčovací službu

 

  •  Domov pro seniory

pobytové služby pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a péče rodiny nebo jiné sociální služby jsou pro ně již nedostačující

  • Byty se zvláštním režimem

pobytové služby pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy nebo jiné demence

 

 

PENZION pro důchodce - Byty v domech zvláštního určení

Žižkova 2030-2032, 2047, Turnov
tel: 481 324 125


Sestává ze 4 bytových domů města Turnova, nazvaných A,B,C a Domy jsou umístěné v městské zástavbě, vedle hotelové školy, naproti Rývovým sadům. V každém domě jsou 2 výtahy. Vedle domů je autobusová linka, kterou se pohodlně obyvatelé dostanou do města i zpět.
Domy A a B mají 3 poschodí, v každém je 8 bytů, z toho 2 byty 1+1 pro manželskou dvojici. V domě C jsou 3 poschodí, vždy 12 bytů, z toho 2 byty 1+1. Dům D má přistavěné 4.patro, kde jsou 4 byty 1+1, v dalších poschodích jsou byty stejné jako v domě C.
Celkem je zde 122 bytů, z toho 92 garsonek a 30 bytů 1+1.

 


Výšinka - Byty v domech zvláštního určení

Granátová 1897, Turnov
tel: 481 322 410

Zařízení se nachází v panelovém domě na sídlišti Výšinka, s suterénu jsou veškerá zařízení k zajištění potřebné péče ( prádelna,sušárna, bezbariérová koupelna, tělocvična, dílna údržbáře,jídelna, výdejna stravy a denní místnost pečovatelek). Dále se tu nachází privátní ordinace, kadeřnice a pedikérka – služby zajišťují externí pracovnice.

 

Počet bytů: 93 bytů, z toho je 64 jednogarsoniér a 29 dvougarsoniér s maximální kapacitou 122 obyvatel. V každém bytě je kuchyňská linka, skříň na potraviny a skříň na drobné věci. Dále je v bytě přípojka antény a zásuvka telefonu. Byty jsou vybaveny hygienickým zařízením (WC a sprcha), komorou a každý byt je s balkónem. K příslušenství bytu patří zvonek a poštovní schránka u hlavního vchodu. Další dovybavení bytu záleží na samotném obyvateli.

 

 

 

CO DĚLAT, POKUD MÁM ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ V NĚKTERÉM Z UVEDENÝCH ZAŘÍZENÍ?

 

Mám zájem o umístění v domě s byty zvláštního určení (Žižkova, Výšinka)

Žádost se skládá ze dvou částí.

  • Žádost o zavedení pečovatelské služby (součástí je vyjádření lékaře)
  • Žádost o přidělení bytu v Domech s byty zvláštního určení

 

Žádosti je možné vyzvednout v Penzionu Žižkova, Výšinka, na MěÚ Turnov - sociální odbor a MěÚ Turnov - odbor správy majetku, nebo stáhnout na www.zsst.cz
Obě části žádosti vyplněné zaslat nebo předat osobně vedoucím úseků, kde má žadatel zájem být umístěn.


Žadatelé, kteří nejsou z Turnova, musí mít na Žádosti o zavedení pečovatelské služby vyplněnou kolonku „Vyjádření příslušného Obecního úřadu k zajištění sociálních služeb“.
• Po dohodě s žadatelem je provedeno 2 pracovnicemi ZSST sociální šetření potřebnosti v místě bydliště.
• Žádost prochází schválením nejprve komisí ZSST a dále Sociální komisí Rady Města Turnova.
• Žadatel je o rozhodnutí komise vyrozuměn.
• Pokud je kapacita zřízení volná, žadatel se může ihned nastěhovat, pokud kapacita naplněna, žádost je ponechána v evidenci a po uvolnění bytu je žadatel kontaktován
• Otázky výše nájmů a volných bytů řeší MěÚ Turnov – odbor správy majetku

 


Mám zájem o umístění v Domově důchodců POHODA
• Žádost je k vyzvednutí v DD Pohoda, na MěÚ Turnov - sociální odbor nebo www.zsst.cz
• Vyplněnou žádost s povinnými přílohami (aktuální lékařská zpráva od praktického lékaře nebo od lékaře zařízení kde je žadatel dlouhodobě hospitalizován) doručit do DD Pohoda
(v případě, že je žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům, je třeba dodat kopii Listiny o ustanovení opatrovníka)
• Žádosti prochází schválením sociální komise Rady Města Turnova
• Žadatel je o rozhodnutí komise informován
 

 

zdroj: www.zsst.cz