Aktivity pro volný čas

Nejen mladí lidé, děti nebo rodiny, ale i senioři mohou smysluplně využít svůj volný čas a vybrat si z množství nabídek a akcí, které pořádají organizace, spolky a zařízení v Turnově, ať už se jedná aktivně strávený čas pohybem a cvičením nebo kulturní nebo společenské vyžití.

 

Sdružení a spolky pro seniory

Senioři nemusí nečinně sedět doma, pokud mají volný čas a chtějí ho trávit mezi lidmi, mohou se zapojit a přihlásit do kolektivů osob se stejnými nebo podobnými problémy, zájmy a koníčky, např.:

 

Klub důchodců

Žižkova 2030, 511 01 Turnov

  • Senioři si sami organizují svoji činnost, hlavní náplní jsou kulturní a společenské akce, výlety, přednášky, besedy.
  • St + Čt 13.00 – 16.00 hod.
  • Společenská místnost Penzionu v Žižkově ulici

 

 

Spolek rodáků a přátel Turnova

Ivan Veselý, Bezručova 362, 511 01 Turnov-Daliměřice
tel: 728 362 519


Pořádá výlety, besedy, přednášky, účastní se kulturních přestavení, spolupracuje s dalšími organizacemi jako Konfederace politických vězňů apod.

 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

Studentská 1598, 511 01 Turnov
Božena Zajíčková, tel. 481 313 118

 

Sdružení se zaměřuje na dospělé občany – kardiaky, diabetiky, tělesně, zrakově a sluchově postižené apod., pořádá besedy, přednášky, výlety, rekondiční pobyty.

 

 

Klub Českých turistů Sokol Turnov

Skálova 540, Turnov, 511 01
www.turistika.turnov.org

 

 

Další aktivity

 

Městská knihovna Antonína Marka

Jeronýmova 517, Turnov

telefon : 481 313 177
e – mail : e.kordova@knihovna.turnov.cz
www.knihovna.turnov.cz

 

  • Půjčování knih, zvukových knih, zvukových nosičů


Pobočka Výšinka, Granátová 1897 (dům pro důchodce)
Otevřeno: Čt : 14.00 – 17.00 hod
Pobočka Turnov 2, Alešova 1059 (ZŠ)
Otevřeno: Po: 12.00 – 16.30 hod.
Čt: 12.00 – 18.00 hod.
Pobočka Mašov (hasičská zbrojnice)
Otevřeno: St: 15.00 – 17.00 hod.
Pobočka Daliměřice (hasičárna)
Otevřeno: St+Pá: 9.00 – 11.30 hod.
Pobočka Dolánky (budova školy)
Otevřeno: Čt: 13.00 – 16.00 hod.
Pobočka Malý Rohozec (budova Obecního úřadu)
Otevřeno: Pá: 12.00 – 16.00 hod.

 

 

Vzdělávací centrum Turnov

Jana Palacha 804,  Turnov
tel. : 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
www.vctu.cz

Klub Univerzity třetího věku nabízíme seniorům přednášky a kurzy z oblasti jazyků, výpočetní techniky, dějin umění, historie, hudby a mnoho dalších. Přijďte si k nám "oprášit" své vědomosti a přesvědčit se o tom, že celoživotní vzdělávání a rozvíjení sama sebe není jenom záležitostí mladých lidí! Čeká Vás radost z poznání nového a potěšení z rozšiřování vlastních obzorů.

 

 

Poradenské centrum zrakově postižených (sídlí v Knihovně A. Marka)

tel: 481 313 177

  •  ozvučený počítač se speciálním softwarem, elektronická lupa, pichtův psací stroj a další

 

 

Programy a akce pro seniory


Aktivně proti stáří

Projekt pro seniory a obyvatele penzionů a DD Pohoda.
Aktivizace a trénink paměti přímo v pořadech např. Setkání s písničkou a příběhem, Pějme píseň dokola,Vandrování s písničkou, Každý den může být pohádkový, atd.
Křesla pro hosta, Večery na Sboře – zaměřeno hlavně na regionální osobnosti
O aktuálních termínech se zájemci dozvědí v Hlasech a ohlasech, na vývěskách a v Knihovně Antonína Marka.

 

 

TJ Sokol Turnov

Skálova 540, Turnov

tel: 481 321 849, 606 605256

www.sokolturnov.cz

  •  zdravotní cvičení pro starší generaci


 

Tělovýchovně sportovní club TSC Turnov

Alešova 1865, 511 01 Turnov (hala u nádraží)
tel. 481 321 922
e – mail : tscturnov@email.cz

www.tscturnov.estranky.cz

  • Oddíl SPV „sport pro všechny“ -zdravotní cvičení pro seniory

 

 zdroj: www.zsst.cz, www organizací