Problém mají děti

 

Jsi doposud nezletilým dítětem a potřebuješ pomoc

  • jsi obětí trestného činu
  • bylo na tobě spácháno násilí
  • jsi obětí šikany
  • jsi nepřiměřeně trestán nebo zneužíván
  • byla ohrožena tvá lidská důstojnost

 

Potřebnou pomoc hledej u sociálních pracovnic úseku sociálně-právní ochrany Dětí MěÚ v Turnově. Kontaktovat je můžeš telefonicky na čísle 481 366 851, 481 366 852, nebo se dostavit přímo na příslušné pracoviště městského úřadu ve Skálově ulici č. 84.

 

Linka bezpečí 116 111

Linka bezpečí pomáhá dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech.

www.linkabezpeci.cz