Základní školy v okolí Turnova

 

Základní škola Ohrazenice

tel.: 481 321 400
e –mail : zs-ohrazenice@cmail.cz
www.zs-ohrazenice.sph.cz

Ředitelka školy: Mgr. Helena Damašková

 

Základní škola Ohrazenice (přísp. organizace), je neúplná škola s 5 postupnými ročníky a 3 třídami. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 100 žáků, prostory školní družiny pro 30 žáků a prostory školní jídelny pro 74 jídel.

 

Školu spádově navštěvují žáci Ohrazenic, Lažan a okrajové části Turnova. Nedaleko školy jsou autobusové zastávky. Škola je umístěna v centru obce. Nedaleko školy se nachází hřiště.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Všeň

tel.: 481 329 385
e-mail: zs.vsen@seznam.cz
https://www.zsvsen.estranky.cz/

Ředitel školy: Mgr. Milan Fric

 

Základní škola je venkovskou školou malotřídní rodinného typu.
Součástí školy je školní družina v téže budově. Byla vybudována z učitelského bytu, proto mají děti dostatečný prostor pro své zájmové činnosti.


Školní jídelna je umístěna v budově mateřské školy.
Výhodou a předností školy je její poloha. Žáci využívají při výuce okolní přírodu, hlavně les, který je hned za školou. V něm se uskutečňují některé vyučovací hodiny prvouky, vlastivědy, přírodovědy, tělesné a výtvarné výchovy.
Ve škole se vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu.

 

 

Základní škola Přepeře

tel.: 481 321 031
e-mail: bretislav.tomes@seznam.cz
 www.zsprepere.cz
Ředitel školy: Mgr. Tomeš Břetislav

 

Malotřídní škola v Přepeřích leží v centru obce na křižovatce mezi Turnovem, Příšovicemi a Ohrazenicemi. Obec Přepeře se nachází nedaleko města Turnova. Zřizovatelem Základní školy Přepeře je Obecní úřad v Přepeřích.

 

 

 

Základní škola Mírová pod Kozákovem

Bělá 33

tel.:   481 322 055
e-mail:   zdena@etech.cz
Ředitelka:   Mgr. Edita Vondrov

https://skolamirova.webnode.cz/

Specifikou této základní školy je výuka v malém kolektivu a tedy možnost individuálního přístupu ke každému žákovi. Výuku zajišťuje kolektiv mladých pedagogů. Škola má 5 tříd. Žáci prvního ročníku se vyučují podle ŠVP Škola s rozhledy, škola s ohledy. Žáci druhého až pátého ročníku se vyučují podle vzdělávacího programu Základní škola.

V současné době má škola 50 dětí.

Škola nabízí i pestrý výběr bezplatných zájmových kroužků (sportovní hry, angličtina, flétna…)

 

Základní škola a MŠ Svijanský Újezd

tel. : 485177326
e-mail : Zdenkapiflova@seznam.cz
www.svijanskyujezd.cz

Ředitel školy : Mgr. Zdeňka Piflová

 

Dnes má malotřídní škola ve Svijanském Újezdě jednu třídu, do které chodí žáci 1. až 4. ročníku. Celkem 14 žáků. Žáci i 3 zaměstnanci školy se stravují v sousední mateřské škole.
Žáci se učí podle vzdělávacího programu Základní škola.

 

 

Masarykova základní škola a Mateřská škola Tatobity

tel.: 481 381 160
e-mail: zs.tatobity@seznam.cz
www.skola.tatobity.cz

Ředitel:Mgr. Pavel Vaněk

 

Základní škola je organizovaná jako dvojtřídní a školu navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. V současné době je ve škole 19 žáků. V jedné třídě jsou společně tři ročníky, ve druhé jsou ročníky dva. Předností školy je především nízký počet žáků ve třídě a možnost častého aktivního zapojení žáka do výuky. S tím spojený individuální přístup k dítěti. Ve škole je rodinné prostředí, všichni se navzájem znají a učitelé mají vždy přehled o všech žácích.

 

 

Základní škola Rovensko pod Troskami

tel. : 481382201
e-mail: zsrovensko@seznam.cz
www.zsrovensko.cz

Ředitel : Mgr. Zuzana Bílková

Jsme škola, kde mají  lidé blízko k sobě i k přírodě.

Škola využívá kvalitní sportovní zázemí pro letní i zimní sporty, máme zvýšený počet hodin TV.  Propojujeme pohybové, ekologické a sociální aktivity, které se často odehrávají v prostředí okolní přírody.

Vyučujeme např. dramatickou výchovu, technické kreslení, tradiční dílny, šití, vaření, máme více hodin informatiky.

Na druhém stupni máme Klub školy, kde mohou žáci podle svých zájmů trávit čas, například v kroužcích: keramickém, divadelním, pěveckém sboru, volejbalu, v oddíle Bobříků (pobyty a akce v přírodě), přírodovědných praktikách, francouzštině a dalších.

 

 


Základní škola Příšovice


tel.: 485 177 056
e-mail: porsova@zs-prisovice.cz

https://www.zsprisovice.cz/

 

Ředitelka školy - Ing. Marie Poršová


Základní škola Příšovice je menší škola rodinného typu s 1.-5. postupným ročníkem a školní družinou.
Žáci se učí v pěti učebnách. Vedle nich jsou na škole i 2 učebny pro školní družinu. V budově je dále knihovna, kuchyň s jídelnou a kancelář vedoucí školní jídelny.
K budově školy je přistavěna nová sportovní hala, kterou žáci využívají při hodinách tělesné výchovy, sportovních kroužcích, ale i k pořádání meziškolních turnajů.

 


Základní a mateřská škola Pěnčín


tel.: 485 177 257 (ZŠ), 485 177 273 (MŠ)
e-mail: skola@zs-pencin.cz
www.zs-pencin.cz

Ředitelka školy : Jana Sewaldová


V současné době je již dlouhou řadu let školou dvojtřídní. Dalšími jejími součástmi jsou školní družina v téže budově. Škola dále využívá pro výuku, zájmové kroužky a školní i mimoškolní akce sál sokolovny Pěnčín. sportovního areálu TJ Pěnčín, k veřejným vystoupením, divadelním představením, koncertům a školnímu plesu též sálu kulturního domu v Pěnčíně .
Základní škola je školou spádovou, takže ji vedle místních dětí, navštěvují děti i z obcí Čtveřín, Doubí, Soběslavice, případně dalších. Pravidelný svoz je zajištěn mikrobusem obecního úřadu.

 


Základní škola Malá Skála

Malá Skála-Vranové 1.díl 60, 468 22
tel.: +420 483 392 043
e-mail: zsmsjbc@iol.cz
www.zsmalaskala.cz
Ředitel školy : Mgr. Bohumír Finke


Škola je organizována jako úplná s 1. až 9. postupným ročníkem. Navštěvují ji žáci z Malé Skály a dojíždějí do ní i žáci z osad patřící pod obec Malá Skála, Sněhov, Mukařov, Bobov a Záborčí. Dále do ní dojíždí žáci z okolních obcí Líšný, Rakousy, Koberov. Vzhledem k vcelku dobré dopravní obslužnosti není větší problém tyto děti dopravovat do školy v Malé Skále. Škola vyšla vstříc dojíždějícím žákům úpravou režimu dřívějším zahájením vyučování tj 7.35 hod.., aby měli možnost stihnout odpolední spoje při návratu domů.
Škola provozuje svoji činnost v jedné budově, kde je celkem 7 kmenových tříd, učebna fyziky, cvičná kuchyňka,učebna pro pracovní činnosti, vybavená počítačová učebna , 2 kabinety a 2 sborovny. V budově se nachází i školní jídelna s kuchyní a přilehlými prostorami. Škola má vlastní tělocvičnu a venkovní sportovní areál .

 


Základní škola Kobyly

tel. : 482728235
E-mail: zs.kobyly@seznam.cz
https://zskobyly.webnode.cz/

Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Beksová


Základní škola Kobyly je spádová, vesnická škola, umístěna v čistém, zdravém prostředí.
Je to rozsáhlá zděná budova s veškerým zázemím, které ke škole patři.
Poprvé do ni žáci nastoupili v roce 1952 a za tu dobu se zde vzdělávaly stovky děti.
Začátek i konec vyučováni byly přizpůsobeny autobusovým spojům.


1.stupeň navštěvuji převážně děti místní. Do vyšších ročníků přijíždějí žáci z neuvěřitelných 15 obci), ze vzdálenosti až 15 km.
V posledních letech byla škola zařazena, i přes svou specifičnost malotřídního prvního stupně, mezi
školy plně organizované.


Na 1.stupni jsou rozděleni žáci 1.-5. ročníku do dvou tříd podle stávajícího počtu děti.
Na 2.stupni jsou čtyři třídy : 6. – 9. ročník samostatně, na některé předměty jsou ročníky spojeny.

 

 

Základní škola Jenišovice

tel. :483 393
e – mail zsjenjbc@iol.cz

www.zsjenisovice.cz

Ředitel :Mgr. Miroslav Divecký


V prvním, druhém, třetím, šestém, sedmém a osmém ročníku se žáci učí podle Školního vzdělávacího programu, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96–2.
K výuce využíváme 9 kmenových tříd a další odborné učebny. Máme 2 krásné tělocvičny, prostornou učebnu hudební výchovy, odbornou učebnu fyziky a chemie, učebnu dějepisu, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu a školní knihovnu.


Při škole pracuje pobočka ZUŠ-Základní Umělecké Školy v Železném Brodě v oborech hudebním (klavír, housle) a výtvarném.
Původní budova školy byla otevřena v roce 1962. V roce 1993 byla otevřena přístavba s novými učebnami, kuchyní a jídelnou. V roce 2003 byla obecním úřadem realizována celková přestavba tělocvičny.

 

Waldorfská škola Semily

ZŠ a SŠ waldorfská Semily, Tyršova 485, 513 01 Semily

tel.: 481 624 168, gsm: 732 736 862

e-mail: info@waldorf.semily.cz

www.waldorf-semily.cz

ředitelka: Ing. Petra Musilová

 

Waldorfská škola vznikla v Semilech v roce 1992 a navázala tím na vznik Waldorfské mateřské školy (1991). V roce 2000 dosáhla velikosti úplné devítileté základní školy a od září 2006 pokračuje Střední waldorfskou školou.

Vyučování je zaměřeno na přirozený vývoj dítěte. Neorientuje se pouze na reprodukování naučených fakt, na mechanickou paměť, ale stejnou měrou a vyváženě na myšlení, prožitek i činorodost dítěte. Učební látka není cílem, nýbrž nástrojem k všestrannému rozvoji osobnosti.

V současném rychle se měnícím světě potřebuje člověk stále více schopnost zasazovat poznatky do souvislostí a orientovat se v nich. V informační společnosti dneška je zapotřebí umět tvořivě pracovat s informacemi, samostatně a kriticky myslet. Jet ten, kdo ani v dospělosti neztratí zájem o nové přístupy a zachová si schopnost vyvíjet a učit se, udrží krok s dobou. Neméně důležitá se jeví schopnost komunikovat a spolupracovat s druhými. Budoucnost vyžaduje, aby byl člověk připraven třeba i několikrát za život změnit své povolání, aby byl tvořivý a flexibilní. Waldorfská škola vychází těmto potřebám vstříc.


 


 

 zdroj: www stránky škol