Zdravotně postižení

 

Když je vaše dítě zdravotně postižené a není všechno tak, jak jste si představovali, uvědomte si, že na to nejste sami. Je hodně organizací, které se snaží rodinám s postiženým dítětem pomoci.
Velkou oporou se vám mohou stát kvalifikovaní pracovníci. Jsou to oni, kteří vám poradí kam se obrátit s žádostí o správné rehabilitační pomůcky, jak získat osobního asistenta pro vaše dítě, jak žádat o sociální dávky a mnoho dalšího.


Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, úsek sociální péče a sociálních služeb

Skálova 84, kancelář č. 117 v přízemí
tel. : 481 366 816

 

Zde máte možnost požádat si o mimořádné výhody a různé příspěvky pro těžce zdravotně postižené a staré občany.

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
/dle § 31 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů/
vydání průkazu /TP, ZTP, ZTP/P/ + označení do auta
Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
/dle § 33 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů/
(pomůcky pro tělesně, zrakově, sluchově postižené občany)
Příspěvek na úpravu bytu
/dle § 34 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů/
(bezbariérová úprava bytu)
Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní
úpravu motorového vozidla

/dle § 35 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů/
Příspěvek na provoz motorového vozidla
/dle § 36 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů/

 

 

Dětské centrum SLUNÍČKO

Kosmonautů 1641, Turnov

tel. : 481 332 602
e-mail: detcentrum@quick.cz

www.slunickoturnov.cz
Ředitelka : Marie Macháčková

Dětské centrum Turnov je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči o postižené děti a mládež s kombinovanými vadami, které pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou denního pobytu nebo ambulantně. Předmětem činnosti je soustavná zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče o klienty. Dětské centrum je určeno pro klienty od 2 do 26 let.

 

 

Základní škola Speciální a Mateřská škola Speciální

Sluníčko Turnov
Kosmonautů 1641, Turnov
tel.: 481 322 602
e mail: pomskola@mybox.cz

www: slunickoturnov.cz

Je učena dětem se středním až hlubokým mentálním postižením v kombinaci:
• s tělesným postižením
• s autismem
• se smyslovými vadami
nabízí:
• Přípravný stupeň (3 roky)
• Základní školu speciální (10 let)
• osobní asistenci (na základě smlouvy)

 

SLUNCE VŠEM

Kosmonautů 1641, Turnov
tel.: 485 177 391 (Kurfirstová), 481 321 718 (Charousková)
e-mail: charousek.pavel@quick.cz

 

Sdružení rodičů a přátel dětí postižených autismem; vzniklo při Dětském centru Sluníčko v Turnově.
Sdružení podporuje fungování autistické třídy v dětském centru, chystá zavedení péče o dospělé osoby s autismem a chráněného bydlení.

 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – pobočka Turnov

28. října 812,  Turnov
tel. : 488 477 841, 731 653 008
e-mail: czpsm@volny.cz
www.czplk.cz

Centrum zajišťuje pomoc pro zdravotně postižené občany i seniory a jejich rodiny

 

 

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Turnov

Sobotecká 242, Turnov
tel. : 481 312 140
e – mail : spc.turnov@centrum.cz
www.zvsturnov.cz

 

Speciálně pedagogické centrum poskytuje služby pro děti s mentálním postižením a děti s autismem (PVP= pervazivní vývojovou poruchou, PAS = poruchou autistického spektra).

 

Speciálně pedagogické centrum pro tělesné postižené

Budova Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Lužická 7, Liberec 1 (v areálu Jedličkova ústavu)

tel.: 485 124 226

e-mail: spcprotp@seznam.cz

 

 

Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené

E.Krásnohorské 921, Liberec

tel. 482 416 416

e-mail:  spc@ssplbc.cz

 

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči

E.Krásnohorské 921, Liberec

tel: 482 416 440

e-mail: jehlickova@ssplbc.cz

 

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené

Tyršova 1, Liberec 5

tel.: 482 710 332


 

 zdroj: www stránky organizací