Poradenské služby

 

Pedagogicko psychologická poradna Semily

Nádražní 213, 513 01 Semily
tel : 481 625 390, 721 128 300
e – mail : ppp.turnov@seznam.cz
www.pppsemily.cz

 

Pobočka Turnov – 28.října 1872,  budova internátu SZŠ, 511 O1 Turnov

tel : 481 323 772

 

PPP Semily poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži zpravidla ve věku od 3 do 19 let.

 

Klinický psycholog

Mgr. Petra Léblová (Spirála Jablonec)
Panochova nemocnice Turnov
ordinační doba: čtvrtek 8-16 hod.
tel. : 481 446 641 (nutno objednat!!)

 

 

 REP“ - Poradna pro rodinu a děti v Turnově

tel: 737 214 246
e-mail: flugrova@email.cz
www.rodinne-poradenstvi.cz

Poradna nabízí psychosociální poradenství, které je určeno pro rodiny s dětmi do 18 let.

Hlavními programy jsou :
• Program výchovného poradenství pro rodinu a děti
• Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených


Poradenství je poskytováno v oblasti:
• výchovy
• vztahů, komunikace
• nevhodných návyků
• pomoci obětem šikany, trestných činů a domácího násilí
• právního vědomí

  

Středisko výchovné péče Čáp

Na Výšinách 451/9,460 05 Liberec 5

tel. a fax: 482 750 807, 482 757 275
               728 145 169
e-mail: svp_lbc@iol.cz, svp_lbc@centrum.cz
www.svp-lbc.cz

 

Středisko je školským zařízením poskytujícím preventivně výchovnou péči. Tuto péči poskytuje dětem a mladistvým od 6 do 19 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání, a to ambulantní či internátní formou.
Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. K hlavním obtížím, které středisko řeší patří: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování.

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. – dětské psychiatrické oddělení

KNL a.s. - Dětské psychiatrické oddělení, Školní 430, 460 05, Liberec 5

tel. : 485 101 102
 
V rámci dětského psychiatrického oddělení funguje dětská psychiatrická a psychologická ambulance, kde jsou prováděna specializovaná vyšetření dětem ve věku od 2 do 18 let. Do ambulancí jsou děti doporučovány různými specialisty v oboru lékařství, pedagogicko-psychologickou poradnou apod., stejně jako v případě doporučení k hospitalizaci. Obracet se na ambulance mohou i samotní rodiče. Obě specializované ambulance provádějí poradenství, diagnostiku a terapii poruch celého spektra poruch oboru dětské psychiatrie.

 

zdroj: www stránky organizací