Střední školy v Turnově

 

Volba a výběr střední školy

 

Při rozhodování dětí (žáků devátých tříd) a jejich rodičů o výběru střední školy nebo učebního oboru je důležité si ujasnit podle jakých hledisek volit další studium dítěte.

 

Jak bychom měli střední školu nebo učební obor vybírat?

 • podle zájmu dítěte
 • podle umístění školy a dopravy a do školy
 • podle šance dítěte na přijetí
 • podle uplatnění absolventů v praxi
 • podle kvality výuky a učitelského sboru

 

Dále nás jistě budou zajímat internetové stránky dané školy, den otevřených dveří a informace od studentů, kteří již na této škole studují. Při volbě dalšího studia po základní škole bychom neměli zapomenout i na doporučení současného třídního učitele dítěte a výchovného poradce působícího na základní škole.

I výběr špatné a nevhodné stření školy nebo učebního oboru není jistě žádnou tragédií. Kdykoliv se dá usilovat o změnu, přestoupit na jinou střední školu nebo školu stejného typu, ale v jiném městě.

Ti, kdo se rozhodnou studovat v Turnově mají na výběr ze čtyř středních škol.

 

 • Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
 • Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
 • Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

 

 

Gymnázium Turnov

Adresa školy : Jana Palacha 804, 511 0 Turnov
telefon : 481 322 849
fax : 481 322 193
e – mail : gytu@gytu.cz
www.gytu.cz
Zřizovatel : Liberecký kraj

Ředitel školy : Mgr.Miroslav Vávra
Statutární zástupce : PaedDr. Jaroslava Dudková
Výchovný poradce : PaedDr. Zuzana Sehnalová

 

Gymnázium v Turnově nabízí čtyřletý a osmiletý studijní program, jehož hlavním cílem je připravit studenty pro vysokoškolské studium.

 

 

 

Střední zdravotnická škola Turnov

Adresa školy : 28.října 1390, 511 01 Turnov
telefon : 481 325 472
e – mail : info@szsturnov.cz
www.szsturnov.cz
Zřizovatel : Liberecký kraj

Ředitel školy : Mgr. Lenka Nováková
Výchovný poradce : Mgr. Helena Kučerová

 

     V současnosti je na této škole možnost volit si ze tří studijních oborů.

 • zdravotnický asistent
 • zdravotnické lyceum
 • ošetřovatel

 

 

 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola

Adresa školy : Zborovská 519, Turnov
telefon : 481 350 011 (hlavní budova školy)
              481 319 111 (druhá budova školy)
e – mail : info@ohsturnov.cz
www.ohsturnov.cz
Zřizovatel : Liberecký kraj

Ředitel školy : Ing. Milena Lednejová

 

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie s možností specializace na cestovní ruch nebo veřejnou správu. Škola je umístěna ve dvou budovách (ulice Zborovská a ulice Alešova).

 

 

 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola

Adresa: SUPŠ a VOŠ, Skálova 373, 511 01 Turnov
telefon: 481 321 232 (spojovatelka, domov mládeže)
            481 324 323 (ředitelna)
e – mail : škola@sups.info
www.sups.info
Zřizovatel: Liberecký kraj
Ředitel školy : Ing. Jana Rulcová
 

 

SUPŠ nabízí čtyřleté denní studium zakončené maturitou. Obory: zlatnictví a stříbrnictví, umělecké odlévání, umělecké zámečnictví a kovářství, broušení a rytí kamenů, plošné a plastické rytí kovů. Vyšší škola - obor restaurování a konzervování kovů.

 

 zdroj: www stránky škol